Muzea

Delft

Vermeer Centrum Delft

Muzeum dokumentující život a dílo jednoho z nejznámějších umělců nizozemského zlatého věku Johanna Vermeera. S vizuálním doprovodem se zde dozvíte nejen mnohé o něm a uvidíte mnohé z jeho tvorby, ale také se dozvíte něco o tom, jak vypadalo město Delft v 17. století. Web: www.vermeerdelft.nl

Amsterdam

Amsterdams Historisch Museum

Amsterdamské historické muzeum dokumentuje dějiny tohoto města od 13. století do dnešních dnů. Jsou zde k prohlédnutí archeologické nálezy, šperky ze zlata a stříbra, vyobrazení, jak město postupně rostlo, koňmi tažený kočár bez kol z 18. století apod.

Hermitage Amsterdam

Amsterdamská Hermitage organizuje řadu měnících se výstav exponátů, které se vypůjčuje z ruských muzeí (především z Petrohradu) a dokumentuje tak bohatou ruskou historii, která je s Nizozemskem do určité míry propojena. Využívaná plocha dosahuje 9 000 metrů čtverečných. Web: www.hermitage.nl

Rijksmuseum

Na konci roku 2003 byla zahájena velká přestavba tohoto muzea, která dosud probíhá, a proto jsou zde expozice do určité míry uzavřeny, i tak zde však můžete vidět mnohá významná díla ze 17. století a malby z období zlatého věku umění v Beneluxu. Jistě také zaujmou domy pro panenky či sbírka stříbrných mincí.

Van Gogh Museum

Unikátní a největší sbírka děl malíře Van Gogha rozdělená do tří sekcí: Van Goghova sbírka, práce od jiných umělců a soubor děl týkajících se historie samotného muzea.

Anne Frank Huis

Dům Anny Frankové je muzeum dokumentující poměrně nedávnou historii – v podstatě vypráví příběh o dnes již všeobecně známé dívce, která právě zde během 2. světové války sepsala svůj ještě slavnější deník. Kromě něj a několika věcí z jejího života jsou zde vystaveny exponáty zaměřené na tehdejší persekuci židovského národa a nacismus.

NEMO

Vědecké a technologické centrum NEMO sídlí v jasně zelené budově tyčící se nad východním amsterdamským přístavem naproti historického přístavu. Navrhl ho italský architekt Renzo Piano jako místo, ve kterém se kříží realita s fantazií. NEMO totiž v překladu znamená „nikdo“ – toto slovo je zde použito ve smyslu, že vývoj je dnes tak rychlý, že NIKDO nedokáže být informován o všem, a proto je tu NEMO: v této budově je návštěvníkům během cesty za poznáním vysvětlen moderní vývoj ve společnosti, vědě a technologiích a zároveň je odsud krásný pohled na centrum města.

Madame Tussauds – Scenerama

Madame Tussauds je v podstatě muzeum voskových figurín. Můžete zde vidět řadu významných nizozemských i světových osobností, některé z nich jsou dokonce v pohybu.

Muzeum výroby dřeváků a sýrová farma Clara Maria

Jen kousek za Amsterdamem se nachází sýrová farma spojená s muzeem výroby dřeváků s více než stopadesátiletou tradicí. Obě dvě věci se tu můžete naučit vyrábět a poznat tak skutečné kouzlo Nizozemí.

Rotterdam

Nederlands Architectuurin­stituut

NAi (Netherlands Architecture Institute) – Nizozemský architektonický institut není pouhé muzeum. Budova, ve které se nachází expozice je zároveň sídlem organizace, která se zabývá plánem rozvoje měst a architekturou obecně.

Utrecht

Dick Bruna huis

Jen jedno umělecké dílo z Utrechtu je stejně známé jako světově proslavená Rietveldova židle. Jde o Miffyho, malé králíčka vytvořeného Dickem Brunou v roce 1955 – dnes je to mezinárodní fenomén a knížky o něm byly publikovány ve více než 40 jazycích a prodalo se jich 85 milionů výtisků. Muzeum zabývající se touto kreslenou postavičkou bylo otevřeno v roce 2006.

Haag

Escher in het Paleis

Voda tekoucí do kopce, ožívající kresby hadů, ptáci měnící se v ryby, stín psa, ze kterého vznikne pes, místo, kde velcí jsou menší než malí,… to všechno a mnohé další naleznete Escher at The Palace, muzea s malbami nizozemského umělce M. C. Eschera.

Ostatní

Kröller-Müller Museum

Muzeum Kröller-Müller se nachází uprostřed národního parku Hoge Veluwe, který po sobě zanechal bohatý pár filantropů Helena a Anton Kröller-Müller. Anton Müller tyto pozemky původně zakoupil jako honitbu, Helena se zasloužila o skvělou sbírku uměleckých děl (jednu z nejlepších v Nizozemsku), které můžete nalézt právě v muzeu. Autem se až k němu nedostanete – přes park budete muset projít pěšky nebo se tam nechat dovézt autobusem.

Naturalis Nationaal Natuurhistorisch Museum

V Leidenu nedaleko Haagu se nachází Přírodní historické muzeum Naturalis, moderní objekt ale s dlouhou tradiční, ve kterém výstavy hýří mnoha barvami, aby byli zaujati i ti největší odpůrci vědy a řádně si prohlédli exotickou zvířenu minulosti i současnosti, minerály, fosilie apod. Probíhá zde také rozsáhlý odborný výzkum.

Jheronimus Bosch Art Center

Máte-li rádi malby Hieronyma Bosche, nenajdete na světě lepší místo, kde byste se mohli do hloubky seznámit s mistrovým dílem i s ním samým. Unikátní sbírka obrazů monster, svatých, mytických kreatur a zvířat vás zavede k zamyšlení a rozjímání. Vše je doplněno zajímavě zpracovaným filmem. Web: www.jheronimusbosch-artcenter.com

Teylers Museum

Když v druhé polovině 18. století bohatý bezdětný gentleman Pieter Teyler zvažoval, co by se po jeho smrti mělo stát s jeho majetkem, rozhodl se podpořit vědu a umění. Díky tomu vzniklo v Haarlemu Teylerovo muzeum, nejstarší muzeum v Nizozemsku, disponující malbami Michelangelovými či Rembrandtovými. Web: http://www.teylersmuseum.nl/