Rotterdam

Most v Rotterdamu

Rotterdam se vůbec nepodobá ostatním nizozemským městům. Nejblíže k nim má asi tím, že se rozkládá na březích řeky Maas, ovšem všechno ostatní architekturou počínaje a poskytovanými službami konče je pak jiné.

Krychlové domy

Podobně jako v Praze vyvolává údiv architektonicky zvláštní tančící dům, v Rotterdamu tuto roli plní krychlové domy navržené Pietem Blomem, které stojí nedaleko železniční stanice Blaak. Většina z nich je běžně obývána nájemníky, jeden z domů je však otevřen veřejnosti, abyste si i vy mohli okusit atmosféru toho, jaké je to žít v tak zvláštním příbytku.

Loděnice De Delft

V loděnici De Delft je možné se podívat na obrovskou kostru lodě pomalu ale stále stavěné podle tradice 18. století. Návštěvníkům je tento dřevný gigant dostupný od pondělí do soboty – datum dokončení lodě je natolik vzdálen, že nejsou žádné oficiální odhady.

Noční panorama Rotterdamu

Výlety loděmi Spido

Chcete-li toho za krátkou dobu vidět co nejvíc, posloužit vám mohou populární lodě společnosti Spido, které vás provezou vodami v okolí Rotterdamu v rekordním času, ale i tak si budete moci užít krásné městské scenérie. Dostatečně komplexní prohlídku umožňuje systém řek, jejich ramen a kanálů.

Rotterdam Zoo

Rotterdamská zoo je velmi známá díky svým úspěchům v oblasti simulování přirozeného prostředí zde chovaných živočichů. Celá zoologická zahrada je rozdělena do několika „kontinentů“, ve kterých jsou soustředěny zvířata pocházející z blízkých oblastí.

Setkávají se tu v blízkém sepětí Asie, Malajsie, džungle, Atlantik, Severní moře, Karibik, pobřeží Kalifornie a mnohé další regiony světa. Kromě vhodného prostředí pro „obyvatele“ se dbá také na dojem na návštěvníky – trošku adrenalinu si zde např. mohou užít při procházce přes visutý most nacházející se nedaleko vodopádu.

Museum Boijmans Van Beuningen

Toto muzeum je jediné v celém Nizozemsku, které pokrývá místní malířskou tvorbu od 14. století do dnešních dnů, a je také jediné, jež v zemi vystavuje práce Hieronyma Bosche.

Euromast

Věz / rozhledna Euromast byla postavena v roce 1960 u příležitosti Floriády (velkých květinových oslav) podle návrhu architekta Maaskanta. Její tehdejší výška byla 100 metrů, o osm let později však na návrh lékařské fakulty byla zvýšena o 14 metrů. Tím úpravy neskončily: v roce 1970 byla upravena znovu (dostala na svůj vršek tzv. Space Tower – vesmírnou věž), takže se nyní může pyšnit výškou 185 metrů.

Erasmus Bridge

Most Erasmus je zřejmě nejkrásnějším a také nejznámějším mostem v Nizozemsku. Spojuje jižní a severní část Rotterdamu a místní rodáci jsou na něj náležitě pyšní. Do provozu ho uvedla královna Beatrix 4. října 1996, měří celkem 400 metrů, jeho pylon, na který je připevněno 32 lan, je vysoký 139 metrů a jeho stavba stála v přepočtu 181 milionů euro.

Bílý dům (Het Witte Huis)

I v Holandsku mají svůj Bílý dům, v tomto však nesídlí hlava státu nýbrž řada úředníků a manažerů a v přízemí studentská kavárna Het Bolwerk. Het Witte Huis je v podstatě prvním mrakodrapem, který byl v Evropě postaven – měří totiž 45 metrů a jeho stavba byla dokončena v roce 1898.

Jelikož v této době se s nějakými ocelovými konstrukcemi, které by mu mohly pomoci udržet vlastní váhu, nepočítalo, jeho stěny jsou široké 1,4 metru, aby se nezhroutil. Jeho fasáda je pokryta bíle glazovanými dlaždicemi s květinovými motivy ve stylu Art Nouveau.

Kostel svatého Laurence

Sint-Laurenskerk (kostel sv. Laurence či také Velký kostel) je bazilika postavená v gotickém stylu utrechtského typu stavěná od v letech 1449 až 1525. Obyvatelé Rotterdamu si zvláště troje varhany, které se uvnitř něj nacházejí, a relativně nové bronzové vstupní dveře.