Nizozemské hospodářství

Ještě donedávna zažíval v Nizozemsku průmysl velký boom (a v návaznosti na něj i zemědělství), ovšem v poslední době v souvislosti s odlivem firem na východ a politikou výrazně se zaměřující na životní prostředí se v této oblasti rozvoj zpomalil. Výrazná část hrubého domácího produktu je investována do ekologických aktivit a k zamezení znečišťování přírody.

Dnes plynou zemi hlavní příjmy díky výhodné pozici z námořní i pozemní dopravy a z turistického ruchu (v přepočtu téměř 3 miliardy amerických dolarů). Z hlediska exportu i importu je tento stát významně vázán kromě okolních států Evropské unie také na USA (dováží se kovy, různé suroviny, obilí či stroje a vyváží se ryby, mléčné výrobky, květiny, maso, fosilní paliva, elektronika a těžká technika).

Ropa a zemní plyn

Přítomnost ropy a plynu v pobřežním šelfu Severního moře se zapříčinila o rychlý rozvoj chemického průmyslu a dalších průmyslových odvětví, které na něj navazují. Díky zemnímu plynu zde navíc velmi rychle došlo k plynofikaci, která měla za následek významné zlepšení stavu životního prostředí.

Přestože Amsterdam a Rotterdam díky médiím možná vnímáte především jako uvolněná a volnomyšlenkářská velkoměsta, v jejich okolí se nachází obrovské množství chemiček a ropných rafinérií.

Další průmysl

Nemáte-li hluboko do kapsy, nezapomeňte také na to, že Nizozemsko je řazeno také mezi špičky v oblasti zpracování diamantů, můžete si tedy domů odvést několik kousků té nejvyšší kvality (jde nejen o okrasu, ale též o dlouhodobou trvalou investici).

Kromě stavby lodí a elektrotechniky podporuje místní vláda kosmický průmysl: vyrábí se zde raketové systémy pro evropský vesmírný program.

Zemědělství

Vzhledem k počtu obyvatel na nevelkém území je jasné, že zemědělství musí být v Nizozemsku koncipováno intenzivně, nikoliv extenzivně a to se zde velmi daří. Díky automatizaci a umělým hnojivům má tato země největší výnosy v přepočtu na hektar a nejvyšší dojivost u krav na světě a to i přesto, že více než polovina Nizozemska leží pod úrovní hladiny moře.

Vyváží se tedy odtud mléčné výrobky, maso, zelenina, cukrovka a květiny. Zelené pastviny zde živí 7 milionů kusů dobytka.