Historie Nizozemska (Holandska)

V dávných dobách starověku se na území, kde se dnes rozkládá Nizozemsko, usadilo několik germánských a keltských kmenů. Panovala mezi nimi samozřejmá rivalita a soupeřili o moc.

V prvním století před naším letopočtem se k lokálnímu boji o moc připojili Římané, kteří území okupovali celých následujících pět století, dokud jejich říše nezkolabovala a nebyli Germány poraženi.

Vláda kmene Franků

Od pátého století tomuto území prakticky vládl nejmocnější germánský kmen Franků a zůstalo to tak až do roku 843, kdy se při rozdělení jejich říše v této oblasti zformovala Lotharingie, země pojmenovaná podle krále Lothaira.

O sto let později zásadně vzrostla moc jednotlivých menších knížectví – pro zemi to znamenalo rozpad, celkově se však této oblasti dařilo: obchod a řemesla jen kvetly. Ve 14. století se celé území dostalo do vlivu Burgundska a následně v roce 1477 spadlo přímo do náruče Habsburkům.

Vyhlášení republiky

Perzekuce protestantů, které se dopouštěl Filip II. Španělský, vedla k náboženským nepokojům, které vyústily v revoluci za nezávislost v druhé polovině 16. století. Tyto události neodvratně vyvrcholily vyhlášením Republiky spojených provincií nizozemských sedmi severními provinciemi, v níž zastával pozici místodržitele Vilém I. Oranžský. Boj mezi Nizozemci a Španěly pokračoval ještě několik desítek let a skončil se až v roce 1648, kdy Španělsko konečně uznalo existenci nové republiky.

Holandské království

Svou svobodu místní znovu ztratili roku 1775, když území obsadila Francie (šlo o následek nastolení francouzské revoluční vlády) a vyhlásila Batavskou republiku následovanou Holandským královstvím. Přestože si Francie držela jistý vliv i nadále, suverénním státem se Nizozemsko stalo už o dvacet let později díky Vídeňskému kongresu. Tehdy k němu patřili také Belgie a Lucembursko. Belgie se odtrhla v roce 1830, Lucembursko ale v určité unii zůstalo do přelomu 19. a 20. století.

Nezávislost během války

Za Velké války (1. světové války) zůstalo Nizozemsko překvapivě nezávislé (překvapivě vzhledem k jeho minulosti, kdy na něj měly okolní státy velký vliv), ve druhé světové válce jej však už obsadilo Německo – díky tomu přišlo Nizozemí o většinu svých zámořských kolonií, například osamostatnění Indonésie však bylo spojeno se skutečně krvavým konfliktem.

Dnes jediným pozůstatkem koloniální éry zůstávají Nizozemské Antily a Aruba, poslední mimoevropské území patřící Nizozemsku.